A aceptación destas condicións implica a aceptación dos seguintes puntos:

 1. O cliente autoriza a introducir os seus datos persoais nun ficheiro automatizado responsabilidade do propietario ea súa utilización para fins comerciais.
 2. O cliente poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación.
 3. Reservado o dereito de admisión.
 4. Chegada: A entrada á casa terá lugar entre 16.00 e 20.00 horas, en caso de calquera incidente que poida atrasar a súa chegada debe comunicarse co aloxamento para confirmar isto, sempre que a vaia a producirse a partir das 20.00 do día da chegada. Se non, a casa estará dispoñible para novos clientes.
 5. Saída: Hora máxima de saida 10:00 horas.
 6. O cliente será responsable de entregar a casa na mesma condición que se entrega.
 7. A dirección non se responsabiliza dos obxectos deixados na casa.
 8. Cancelación: En caso de cancelación da reserva ten dereito ao reembolso dos montantes xa pagados, coa compensación resultante da aplicación das seguintes porcentaxes ao anticipo esixido:
 • 25% se a cancelación é feita con máis de 90 días de antelación.
 • 50% se a cancelación é feita entre 60 e 90 días de antelación.
 • 100% se a cancelación é feita con 60 ou menos días de antelación.